Regulamin Konkursu FUTURYSTYCZNE PRZYGODY

Z okazji Dnia Dziecka mamy dla Was niesamowite wyzwanie: KONKURS ” Pomysł na wakacje: Futurystyczne Przygody”!

Do wygrania fantastyczny 5-dniowy letni turnus w AKADEMII EMT KIDS w Gliwicach!  Będą również 2 nagrody pocieszenia w postaci paczek-niespodzianek.

Co trzeba zrobić? Chcemy, abyście pobudzili swoją wyobraźnię i:

 • napisali,
 • narysowali,
 • skonstruowali lub
 • zrobili filmik, który będzie odzwierciedlał Waszą wizję przygód na WAKACJACH PRZYSZŁOŚCI.

Czy jest to wycieczka do tajemniczej technologicznej dżungli, podwodnej krainy z milionem pływających rybek-robotów, a może podróż na kosmiczną stację?

Ta przygoda jest teraz w Waszych rękach! Pokażcie nam swoją kreatywność!

Odpowiedź w wybranej formie wrzućcie pod postem konkursowym. Będzie nam miło, jeśli również udostępnicie nasz konkurs i oznaczycie znajomych, z którymi wybierzecie się na WAKACJE PRZYSZŁOŚCI!

 • Wygrywa najbardziej kreatywna i zaskakująca odpowiedź.
 • Na odpowiedzi czekamy do 11 czerwca, wyniki ogłosimy następnego dnia.
 • Ze zwycięzcą ustalimy rodzaj i termin zajęć.

Trzymamy kciuki! Działajcie!

Regulamin Konkursu „Pomysł na wakacje: Futurystyczne Przygody”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Pomysł na wakacje: Futurystyczne Przygody” są firmy EMT-Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Bojkowskiej 35A oraz Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Żorach, przy ul. Centralnej 35/1, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu przeprowadzanego na fanpage’u: facebook.com/EMTKids/, na portalu społecznościowym Facebook
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

Uczestnicy Konkursu

 1. W niniejszym Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada własny profil na portalu społecznościowym Facebook, (zwana dalej Uczestnikiem).
 2. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy firmy Organizatora i ich rodziny.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs rozpocznie się w dn. 01.06.2021 r. o godzinie 15:30 i zakończy się w dn. 11.06.2021 r. o godzinie 23:59.
 2. Celem konkursu jest promocja letnich turnusów Akademii EMT KIDS oraz pobudzenie wyobraźni dziecka przy tworzeniu oryginalnej pracy, która przedstawia ich wyjątkowe pomysły na spędzenie futurystycznych wakacji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 4. zaakceptowanie regulaminu,
 5. kreatywna odpowiedź odzwierciedlająca wizję przygód na wakacjach przyszłości. Odpowiedź może mieć formę pisemną, plastyczną, konstrukcji z klocków lub innych materiałów lub formę filmową.
 6. Odpowiedź należy zamieścić pod postem konkursowym na Facebooku: https://www.facebook.com/EMTKids/posts/pfbid0m3uufiG7Pv4MmUwg3f5rNpRZtoWioEw6rqfCeMq2AtuGYVD9aqHha56fNs5cgWdhl
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 8. Jury Konkursu dokona oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich kreatywność oraz oryginalność i nagrodzi najlepsze.
 9. Skład jury Konkursu jest 4-osobowy i stanowi go zespół Akademii EMT KIDS.
 10. Wybór laureata nastąpi po zakończeniu Konkursu, do dnia 12.06.2021 r.
 11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od werdyktu.
 12. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej odpowiedzi na fanpage’u Organizatora oraz stronie emt-systems.pl i kids.emt-systems.pl
 13. Prace uczestników mogą być wykorzystane do działań marketingowych Organizatora.

Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest 5-dniowy turnus w Akademii EMT KIDS dla dziecka w wieku 7-13 lat, odbywający się w lipcu / sierpniu 2023 r. (termin do ustalenia z organizatorem). Wartość nagrody głównej to 740 zł.
 2. Rodzaj zajęć i dokładny termin zajęć zostaną ustalony ze zwycięzcą.
 3. W ramach zajęć letnich turnusów Akademii EMT KIDS zapewniamy:
 4. 5 dni kreatywnych zajęć edukacyjnych w godzinach 9:00 – 16:00
 5. Zajęcia świetlicowo – opiekuńcze w godzinach 7.30 – 17:00
 6. Program zajęć dostosowany do poziomu i wieku uczestników
 7. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
 8. Zaplecze sprzętowe niezbędne do zajęć
 9. Zajęcia w małych grupach, maksymalnie 10-osobowych
 10. Dwudaniowy obiad
 11. Podwieczorek (świeże owoce + dodatek)
 12. Nielimitowana ilość napojów w ciągu dnia
 13. Opieka wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
 14. Ubezpieczenie NNW
 15. Imienny dyplom ukończenia zajęć
 16. Wyjątkowa dbałość o warunki sanitarne
 17. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. ust. 1 art. 21 poz. 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późniejszymi zmianami) wolne od podatku są wygrane, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani administrowany przez serwis Facebook.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wulgarne, obraźliwe oraz niecenzuralne wpisy oraz zdjęcia. Uczestnik, którego post lub zdjęcie zostanie uznany za niestosowny traci prawo do udziału w Konkursie. 
 4. Wykonanie przez Uczestnika zadania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926, ze zm.), przez Organizatora Konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych.  Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, nie będą udostępnione osobom trzecim, ani wykorzystywane w celach marketingowych


Dzień Otwarty – 3 września 2022

Chcesz zapisać do nas dziecko ? Nie masz pewności, czy zajęcia jej/jemu się spodobają ?
Teraz możecie je przetestować. Specjalnie dla Was – Dzień Otwarty – 3 września 🤙

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat! Do wyboru robotyka, programowanie, modelowanie z drukiem 3D, Minecraft Education!

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja (liczba miejsc w grupach jest ograniczona).

Dla opiekunów i uczestników na miejscu dostępna będzie kawiarenka z kawą, lodami i pysznym ciastem.

Adres: Cechownia, ul. Bojkowska 35a, Gliwice

Zapisanie dziecka na zajęcia pokazowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu „Dnia Otwartego” znajdującego się pod formularzem.

Robotyka 5-8 lat – brak miejsc w grupach na „Dzień Otwarty”

NEWS

1. Organizatorem Dnia Otwartego Akademii EMT KIDS jest Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Akademia Nauki i Rozwoju” z siedzibą w Żorach zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą brały w Dniu Otwartym.
3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w siedzibie Akademii EMT KIDS w Gliwickim Centrum Naukowo-Technologicznym Cechownia w Gliwicach (ul. Bojkowska 35A), i zwane będzie także dalej „Dniem Otwartym”.
4. Podczas Dnia Otwartego odbędą się bezpłatne zajęcia z programowania, robotyki, modelowania z drukiem 3D, Minecraft Education oraz Minecraft Education in English.
5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-16 lat, zarejestrowane wcześniej przez rodziców/opiekunów.
6. Obecność na Dniu Otwartym jest potwierdzeniem, że rodzic/opiekun zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadza się na stosowanie jego zasad.
7. Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich, a także stosować się do poleceń prowadzących zajęcia / przedstawicieli organizatora.
8. W trakcie zajęć dzieci przebywają pod opieką prowadzących, natomiast przed, jak i po zakończeniu zajęć zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa na rodzicach/opiekunach dzieci.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napojów do sal szkoleniowych.
10. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane do budynku Cechowni, gdzie będzie odbywać się Dzień Otwarty. Obowiązuje też zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

11. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie, na którym odbywa się Dzień Otwarty na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Za szkody wyrządzone przez dzieci będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie.
12. Wizerunek uczestników Dnia Otwartego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych przez Akademię Nauki i Rozwoju, Akademię EMT KIDS, EMT-Systems Sp. z o.o. oraz GCNT Cechownia Sp. z o.o. Wszelkie zdjęcia oraz nagrania audiowizualne wykonane podczas Dnia Otwartego na zlecenie Organizatora będą jego własnością.
13. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Dniu Otwartym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w czasie trwania Dnia Otwartego. Dane osobowe uczestników Dnia Otwartego będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
14. Uczestników Dnia Otwartego obowiązuje przestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie Gliwickiego Centrum Naukowo-Technologicznego Cechownia.


Konkurs Wymarzone wakacje 2021 – wygraj turnus w Akademii EMT Kids

Regulamin Konkursu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Konkursu „Wymarzone wakacje. Wygraj turnus w Akademii EMT KIDS” są firmy EMT-Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Bojkowskiej 35A oraz Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Żorach, przy ul. Centralnej 35/1, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu przeprowadzanego na fanpage’u: facebook.com/EMTKids/, na portalu społecznościowym Facebook
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)

i przepisami prawa polskiego.

 1. Uczestnicy konkursu
 2. W niniejszym Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada własny profil na portalu społecznościowym Facebook, (zwana dalej Uczestnikiem).
 3. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy firmy Organizatora i ich rodziny.
 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs rozpocznie się w dn. 25.05.2021 r. o godzinie 15:00 i zakończy się w dn. 31.05.2021 r. o godzinie 23:59.
 3. Celem konkursu jest promocja letnich turnusów Akademii EMT KIDS.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 5. zaakceptowanie regulaminu,
 6. kreatywna odpowiedź pisemna na pytanie: Na który z letnich turnusów Akademii EMT KIDS (Zakodowani, Minecraft Camp! Czy Paint-it) wybrałoby się Twoje dziecko (lub dziecko z Twojego otoczenia) i uzasadnij dlaczego. Opis zajęć znajduje się na stronie: https://tiny.pl/rzmlv
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 8. Jury Konkursu dokona oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę ich kreatywność oraz oryginalność i nagrodzi najlepsze.
 9. Skład jury Konkursu jest 4-osobowy i stanowi go zespół Akademii EMT KIDS.
 10. Wybór laureata nastąpi po zakończeniu Konkursu, do dnia 1.06.2021 r.
 11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od werdyktu.
 12. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej odpowiedzi na fanpage’u Organizatora oraz stronie emt-systems.pl i kids.emt-systems.pl
 13. Prace uczestników mogą być wykorzystane do działań marketingowych Organizatora.
 1. Nagrody
 2. Nagrodą główną w konkursie jest 5-dniowy turnus w Akademii EMT KIDS dla dziecka w wieku 7-13 lat, odbywający się w lipcu / sierpniu 2021 r. (termin do ustalenia z organizatorem). Wartość nagrody głównej to 640 zł.
 3. Rodzaj zajęć (Zakodowani, Minecraft Camp! lub Paint-it) zostanie ustalony ze zwycięzcą. Pierwsze zajęcia odbędą się w październiku 2018 r.
 4. W ramach zajęć letnich turnusów Akademii EMT KIDS zapewniamy:
 5. 5 dni kreatywnych zajęć edukacyjnych w godzinach 9:00 – 16:00
 6. Zajęcia świetlicowo – opiekuńcze w godzinach 7.30 – 17:00
 7. Program zajęć dostosowany do poziomu i wieku uczestników
 8. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
 9. Zaplecze sprzętowe niezbędne do zajęć
 10. Zajęcia w małych grupach, maksymalnie 10-osobowych
 11. Dwudaniowy obiad
 12. Podwieczorek (świeże owoce + dodatek)
 13. Nielimitowana ilość napojów w ciągu dnia
 14. Opieka wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
 15. Ubezpieczenie NNW
 16. Imienny dyplom ukończenia zajęć
 17. Wyjątkowa dbałość o warunki sanitarne
 18. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. ust. 1 art. 21 poz. 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późniejszymi zmianami) wolne od podatku są wygrane, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.
 • Postanowienia końcowe
 • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.facebook.com/EMT-Systems, oraz w siedzibie Organizatora.
 • Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani administrowany przez serwis Facebook.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wulgarne, obraźliwe oraz niecenzuralne wpisy oraz zdjęcia. Uczestnik, którego post lub zdjęcie zostanie uznany za niestosowny traci prawo do udziału w Konkursie. 
 • Wykonanie przez Uczestnika zadania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926, ze zm.), przez Organizatora Konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych.  Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, nie będą udostępnione osobom trzecim, ani wykorzystywane w celach marketingowych

Survival kreatywny – konkurs dla dzieci i młodzieży

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Akademia EMT Kids serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie: Survival kreatywny. Pokaż swój pomysł na ciekawe spędzenie czasu „kwarantanny”!

🚀 Na czym polega konkurs?

Należy stworzyć film (max. 5-minutowy) pokazujący, jak uczestnik w ciekawy sposób (nawiązujący do konstruowania, majsterkowania, budowania, projektowania itp.) spędza czas „kwarantanny„. Rozwińcie swoją kreatywność i pomysłowość!

🚀 Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria „młodziaków” od 7 do 11 roku życia,
– kategoria „starszaków” od 12 do 15 roku życia

🚀 Co można wygrać?

Nagrodą w konkursie jest semestr wybranych zajęć w Akademii EMT Kids (stacjonarnie lub on-line, raz w tygodniu) oraz pakiety gadżetów. Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom udziału w formacie PDF.

🚀 Jak przesłać film?

Film można przesłać na dowolnym nośniku na adres:

Gabriela Koza
EMT-Systems
ul. Bojkowska 35A
44-100 Gliwice


lub poprzez wetransfer na adres: kids@emt-systems.pl

Razem z filmem prosimy o wysłanie uzupełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania poniżej.

🚀 Do kiedy można przesyłać filmy?
Termin nadsyłania filmów to 7 czerwca 2020.

UWAGA!
Film należy wykonać z poszanowaniem praw autorskich. Uważajcie na to szczególnie w przypadku muzyki do podkładu, jeśli takiej będziecie używać.

Powodzenia i dobrej zabawy! 🙂

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin konkursu

Zajęcia online

Drodzy Rodzice,

Jak wszyscy w tym momencie, i my także próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która zastała nas właściwie bez uprzedzenia.

Wszystko zaczęło się nagle i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Nasze sale, które codziennie po południu pełne były uśmiechniętych dziecięcych buziek i głośne od gwaru – nagle zrobiły się puste. Dzieci z dnia na dzień pozbawione zostały możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, zarówno w szkole, jak i na zajęciach pozaszkolnych, a my – zostaliśmy postawieni w bardzo ciężkiej sytuacji, jak wielu przedsiębiorców, z czego Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę.

Próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji w sposób, który dzieciom bezpiecznie i efektywnie zapewni kontynuację rozwoju talentów i zainteresowań, a nam – pokrycie kosztów stałych i chociaż minimalny dochód dla naszych prowadzących. Nie wyobrażamy sobie, żeby nas zabrakło. Mamy nadzieję, że dla Was i Waszych dzieci jest to również ważne. Spotykamy się z wieloma ciepłymi słowami z Waszej strony w tych ciężkich momentach, za które gorąco dziękujemy. Dzieci chcą do nas wrócić najszybciej, jak to możliwe. Cały czas staramy się rozwijać, wzbogacać zajęcia o nowe elementy, tym razem to okoliczności wymusiły pewne zmiany.

Postanowiliśmy, że  będziemy z założonymi rękami czekać na to, co się wydarzy. Przy Waszym wsparciu i zrozumieniu jesteśmy w stanie przywrócić dzieciom radość z naszych zajęć. Część z nich jesteśmy w stanie efektywnie przenieść w tryb on-line. Z powodzeniem wystartowały pierwsze grupy z programowania. Dziesiątki godzin spędzonych na testach różnych możliwości zaowocowały dopracowaniem oferty, którą chcemy Wam zaproponować. Zaznaczamy, że oferta zajęć w trybie on-line nie jest obowiązkowa. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość wzięcia udziału w takiej formie zajęć, nie każdemu też może ona odpowiadać.

Kilka istotnych informacji:

1. Zajęcia on-line będą się odbywały tylko w okresie zawieszenia zajęć tradycyjnych w akademii.

2. Zajęcia będą się odbywały w ramach zawartych umów. Ceny za zajęcia będą liczone zgodnie z umowami już zawartymi.

3. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach do południowych. W związku z tym, że nie wszyscy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach grupy będą mieszane. Harmonogram będzie ustalony po zebraniu wystarczającej liczby chętnych osób.

4. Do uczestnictwa w zajęciach wymagany jest komputer z dostępem do internetu, a także mikrofon i głośnik/słuchawki. Pozostałe oprogramowanie otrzymują Państwo od nas. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Propozycja zajęć dla poszczególnych grup:

 1. Programowanie 6-8 lat ➤ programowanie on-line w Scratch. W przypadku dzieci młodszych liczymy na pomoc rodziców 🙂
 2. Programowanie 9-14 lat ➤ programowanie on-line w Scratch lub Small Basic w zależności od grupy.
 3. Minecraft Education 6-8 lat oraz 9-14 lat ➤ Minecraft Education on-line. Dzięki wspólnemu łączu dzieci pracują w jednym świecie.
 4. Minecraft Education in English ➤ Minecraft Education in English on-line (w zajęciach uczestniczy prowadzący i dodatkowa osoba wspomagająca). Dzięki wspólnemu łącze dzieci pracują w jednym świecie.
 5. Robotyka 6-8 lat ➤ zajęcia alternatywne: Minecraft Education (pkt 3) lub Programowanie (punkt 1)
 6. Robotyka 9-14 lat ➤ zajęcia on-line na symulatorze zestawu ev3 polegające na nauce programowania kostki, silników i czujników w środowisku Scratch oraz dodatkowo zajęcia z elektroniki na symulatorze. Zajęcia skrócone do 1,5h. Alternatywnie zajęcia z programowania (pkt 2) lub Minecraft Education (pkt 3 lub 4).

W przypadku zainteresowania prosimy o możliwie szybkie odesłanie maila z danymi dziecka i wybranym rodzajem zajęć. Po otrzymaniu maila prześlemy programy do zainstalowania, oraz loginy do platformy on-line.

W przypadku pytań jestem do dyspozycji pod telefonem w godzinach 9-18.

Dziękujemy za to, że jesteście z nami!

Przeprowadzka do nowej siedziby

Po feriach, od 27 stycznia, wszystkie zajęcia Akademii EMT Kids będą odbywały się w nowej lokalizacji – pięknym budynku dawnej cechowni Kopalni Gliwice.

Adres: ul. Bojkowska 35A, Gliwice

Nowe miejsce oznacza nowe możliwości: przestronne sale, bezpieczne, atrakcyjne otoczenie oraz mnóstwo miejsc parkingowych 🙂

W planach mamy także utworzenie kreatywnego kącika dla młodszych dzieci, które często czekają wraz z rodzicami na swoje rodzeństwo podczas trwania zajęć.

Cechownia_EMT-Systems

Co jeszcze czeka nas w najbliższych miesiącach?

 • organizacja półkolonii letnich, a w przyszłym roku także zimowych,
 • organizacja różnego rodzaju atrakcyjnych wydarzeń dla dzieci – pikników, pokazów, warsztatów, nocy naukowców, itd.,
 • otwarcie restauracji,
 • utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przed budynkiem, gdzie w ciepłych miesiącach będzie można aktywnie spędzić czas,
 • poszerzenie oferty zajęć od przyszłego roku szkolnego, a także zwiększenie liczby grup, tym samym – dostępnych miejsc.

Wszystko to w nowoczesnej, technologicznej przestrzeni największego w Polsce centrum szkoleń technicznych EMT-Systems. Do zobaczenia!

Akademia EMT-Kids

Dzień Otwarty – 7 września 2019

Mamy pomysł na to, jak fantastycznie spędzić 7 września! 🤙

Udział w Dniu Otwartym równoznaczny jest z akceptacją REGULAMINU.



ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA


 

Prezentujemy wyniki Konkurs EUREKA! – czyli historia wynalazku, który zmienił świat!

Otrzymaliśmy wiele wspaniałych filmów, ale zgodnie z regulaminem mogliśmy nagrodzić tylko 4 prace 😞
I tak, po długich naradach jury zdecydowało, że na główną nagrodę – udział w warsztatach z Robotyki i Druku 3D – zasłużyli autorzy filmów:
🏆 W kategorii klas 7️⃣-8️⃣: uczniowie kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach za film o kamizelce kuloodpornej 🤭
🏆 W kategorii klas 4️⃣-6️⃣: uczniowie kl. 5 z Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące za film o żarówce 💡

https://www.youtube.com/watch?v=moumCwlOsUs
https://www.youtube.com/watch?v=sui2MZIUMnA

W obu kategoriach przyznano również wyróżnienia. Nagrody rzeczowe powędrują w ręce uczniów ze szkół:
🏆 Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie za film o kole 🔵
🏆 Szkoła Podstawowa w Kozłowie za film o silniku spalinowym 🚜

https://www.youtube.com/watch?v=jULFY9JG-ro
https://www.youtube.com/watch?v=ao6TuFgYFGI

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomysłowości💡, talentu💪 i wiedzy🧠!

Wojewódzki konkurs „EUREKA! – czyli historia wynalazku, który zmienił świat”

Konkurs filmowy EUREKA EMT-Kids

 

Z okazji Dnia Dziecka Akademia EMT Kids serdecznie zaprasza wszystkich uczniów śląskich szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w konkursie EUREKA.

Czytaj więcej

Zakończenie roku 2018 z Akademią
EMT KIDS

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

Mamy pomysł na to, jak fantastycznie spędzić 28 grudnia! 🤙

🕹 Masz 5-15 lat?
🕹 Lubisz klocki, roboty, Minecraft?
🕹 Interesuje Cię kodowanie, programowanie?
🕹 Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć własną grę komputerową?

Koniecznie wpadnij do gliwickiego Technoparku!
Przez cały dzień w samym sercu największego w Polsce ośrodka szkoleń technicznych trwać będą bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 🖱🕹🤖💻🔝🆒

Ilość miejsc w grupach jest ograniczona, więc zarezerwuj miejsce już teraz! Jak to zrobić?
🚀 Napisz do nas wiadomość prywatną (Ty lub Twój rodzic) podaj wybrane zajęcia oraz swoje imię, nazwisko i wiek
🚀 Zadzwoń: 515 135 419

Czekamy na Ciebie, będzie klawo 👌

Prosimy o wybór maksymalnie do dwóch zajęć dla jednego uczestnika. Chcemy umożliwić udział w warsztatach jak największej liczbie osób 🙂

Ważna informacja! Podczas warsztatów wykonywane będą zdjęcia i nagrywane filmy do celów promocji działalności Akademii EMT Kids. Wizerunek uczestników może zostać utrwalony i rozpowszechniony. Zgłoszenie dziecka na warsztaty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celu promocji Akademii EMT Kids.

Czytaj więcej