Kim jesteśmy?

Akademia EMT Kids to efekt kooperacji EMT-Systems Sp. z o.o. i Akademii Nauki i Rozwoju.

Administratorem Twoich danych jest F.H.U. „Libro” Diana Kaczmarczyk, z siedzibą przy ul. Centralnej 35/1, 44-240 Żory (dalej „My”). Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy kursu oraz w celach marketingowych – jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Adres naszej strony internetowej to: https://kids.emt-systems.pl.

Jak pozyskujemy dane?

Pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach na stronie www lub poprzez aplikację eduSky (prowadzona przez EXENTIS sp. z o.o., Olszewskiego 6, 25-663 Kielce);

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Informacje w formularzach i aplikacji eduSky

 1. Zbieramy informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Możemy ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane podane przez Ciebie w formularzu oraz aplikacji eduSky nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyjątkiem dostawcy oprogramowania eduSky: (prowadzona przez EXENTIS sp. z o.o., Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

 5. Dane podane w formularzu i aplikacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zapisu na kurs, obsługi płatności.

 6. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka mogą być również przetwarzane w celach marketingowych pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody. Mogą być one również profilowane – np. w celu określenia, jakimi kursami możesz być zainteresowany.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody albo wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż 5 lat od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w naszych akcjach i wydarzeniach organizowanych offline lub online. Aktywność taka oznacza jakiekolwiek Twoje działanie, które może wskazywać na zainteresowanie naszymi usługami luba akcjami marketingowymi, np. uczestnictwo w kursie, dniu otwartym, badaniu satysfakcji, otwarcie newslettera, wejście na stronę internetową kids.emt-systems.pl lub aktywność w naszych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania,

  • czas wysłania odpowiedzi,

  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  • informacje o przeglądarce użytkownika,

  • Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

 1. W związku z realizacją umowy Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, którym dane są przekazywane w celu realizacji zawartej umowy, oraz organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane tylko i wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Właściciel serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

   

 5. Dbamy o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Jakie masz prawa do swoich danych?

Masz prawo:

 • do pełnego dostępu do treści swoich danych,
 • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone,
 • wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych; sprzeciw możesz wnieść do nas mailem na adres kids@emt-systems.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f), w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych na tej podstawie w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możesz także zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, gdzie podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • weryfikacji uprawnienia do skorzystania ze zniżki, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku – w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych szkoły, takich jak galerie na stronie www, lub powiązane portale społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO).

Podanie zawartych w umowie danych jest niezbędne do realizacji prawidłowego procesu obsługi umowy. Odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji umowy.