Oferta na rok szkolny 2023/24

MINECRAFT EDUCATION IN ENGLISH

Grupa docelowa: 7-9 lat

Czas trwania zajęć:

10 miesięcy / wrzesień – czerwiec

33 zajęcia po 90 minut

Płatność: 10 x 250 zł miesięcznie


Zniżki:
– 10% zniżki dla każdego z rodzeństwa, uczęszczającego w tym samym terminie.
– 10% zniżki dla posiadaczy karty „Duża Rodzina”.
– 10% zniżki na drugie i kolejne zajęcia w tym samym czasie.
 
Zniżki nie łączą się ze sobą.


Oferta na rok szkolny 2023/24

MINECRAFT EDUCATION IN ENGLISH

Grupa docelowa: 10-12 lat

Czas trwania zajęć:

10 miesięcy / wrzesień – czerwiec

33 zajęcia po 90 minut

Płatność: 10 x 250 zł miesięcznie


Zniżki:
– 10% zniżki dla każdego z rodzeństwa, uczęszczającego w tym samym terminie.
– 10% zniżki dla posiadaczy karty „Duża Rodzina”.
– 10% zniżki na drugie i kolejne zajęcia w tym samym czasie.
 
Zniżki nie łączą się ze sobą.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o nasz autorski kurs i w całości prowadzone są w języku angielskim. Dzieci wykorzystując swoją ulubioną grę, w sposób naturalny przyswajają nie tylko słownictwo świata Minecraft, ale i język niezbędny do codziennej komunikacji.
Każde dziecko uczęszczające na zajęcia otrzymuje specjalny segregator, a po każdej lekcji otrzymuje karty pracy z ćwiczeniami.


Dzieci pracują w środowisku najpopularniejszej gry, żeby stworzyć i zaprogramować swój własny świat.
Nasza wersja edukacyjna dedykowana jest do zajęć, które mają na celu rozwój:

 • kreatywności,
 • logicznego myślenia,
 • wyobrażenia przestrzennego.

Naszą zabawę uzupełniamy o elementy takie jak programowanie świata Minecraft oraz wiedzę o otaczającym świecie: elementów inżynierii, chemii, fizyki, biologii czy innych przedmiotów, wykorzystując specjalne światy dostępne wyłącznie w wersji edukacyjnej – wszystko w języku angielskim!

Cele zajęć:

 1. Komunikowanie się w języku angielskim w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 3. Rozwijanie myślenia naukowego i matematycznego.

Zasady:

 1. Stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych: przyjazna atmosfera z maksymalnym wystawieniem (exposure, immersion) na j. angielski – stosowanie metody English through English.
 2. Respektowanie okresu ciszy – nie zmuszanie dziecka do produkcji języka.
 3. Do wprowadzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych wykorzystuje się edukacyjną wersję gry Minecraft.

Główne treści nauczania – LEKSYKA

 1. Witanie się i żegnanie, pozdrawianie, przepraszanie, komunikacja w klasie.
 2. Wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań.
 3. Opisywanie cech ludzi, zwierząt, przedmiotów (rozmiar, kształt, kolor).
 4. Nazywanie i opisywanie zwierząt.
 5. Produkty żywnościowe i posiłki.
 6. Sport i hobby.
 7. Podawanie godziny, dni tygodnia, nazw miesięcy.
 8. Pomieszczenia w domu / zamku.
 9. Określanie położenia.
 10. Nazywanie pór roku i opisywanie pogody.
 11. Nazywanie miejsc w mieście.
 12. Określanie kierunku i sposobów dotarcia do celu.
 13. Przyroda.
 14. Środki transportu.
 15. Sklep i zakupy – pytanie o cenę, liczenie pieniędzy.
 16. Części ciała.
 17. Muzyka i instrumenty.

Główne treści nauczania – GRAMATYKA

Nacisk kładziemy na naturalne przyswajanie struktur, a nie na bezpośrednie wyjaśnianie reguł gramatycznych.

 1. Zdania z czasownikiem “być”, “mieć”, “umieć”, “lubić”.
 2. Pytania szczegółowe (What? Where? Who? When? Which? Why? How many? How much?)
 3. Liczba pojedyncza i mnoga.
 4. Liczebniki 1-100.
 5. Przyimki miejsca i czasu.
 6. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple.
 7. Przymiotniki.
 8. Tryb rozkazujący.

Zakładany poziom kompetencji językowej: A2 / B1

Struktura lekcji:

 1. Quiz – przypomnienie słów / wyrażeń z ostatniej / ostatnich lekcji (np. Kahoot).
 2. Sprawdzenie kart pracy, nagrodzenie dzieci naklejkami.
 3. Wprowadzenie: O czym będziemy się uczyć? Co będziemy robić?
 4. Wprowadzenie nowych słów / wyrażeń – prezentacja, film, obrazki, gify.
 5. Aktywność w Minecraft.
 6. Podsumowanie zajęć.
 7. Rozdanie kart pracy.


Metody nauczania:

 1. Total Physical Response (TPR)
 2. Metoda audiolingwalna (drilling)
 3. Metoda audiowizualna
 4. Nauka przez zabawę

Dlaczego warto zaufać właśnie nam? Co nas wyróżnia?

 • Dajemy możliwość PRÓBNEGO PRZETESTOWANIA ZAJĘĆ. Jeśli okaże się, że dziecko nie jest jeszcze na nie gotowe lub oczekiwało czegoś innego – nie pobierzemy za nie opłaty.
 • Nie musisz podpisywać umowy przed zajęciami – zawieramy ją dopiero po pierwszych zajęciach, jeśli Ty i Twoje dziecko nabierzecie pewności, że są to zajęcia dla niego.
 • Nasza umowa jest klarowna i przejrzysta i nie zobowiązuje do uczęszczania przez cały rok szkolny. Wypowiedzieć umowę można w dowolnym momencie, a wypowiedzenie obowiązuje z końcem danego miesiąca. Nie naliczamy żadnych kar, ani dziwnych opłat za rozwiązanie umowy w trakcie roku szkolnego.
 • System płatności jest przejrzysty, ze stałą miesięczną kwotą, a ceny w przeliczeniu na godzinę zegarową zajęć są NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE NA RYNKU.
 • Oferujemy atrakcyjny SYSTEM ZNIŻEK (10%) dla rodzeństwa, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz zniżek na drugie i kolejne zajęcia w tym samym czasie

Więcej informacji / Zapisy: 797 705 701