MINECRAFT EDUCATION IN ENGLISH

Grupa docelowa: 7-9 lat

Długość trwania zajęć:    zajęcia 90 – minutowe
Opłaty:                               240 zł / miesiąc (4 zajęcia w miesiącu)

Grupa docelowa: 10-12 lat

Długość trwania zajęć:    zajęcia 90 – minutowe
Opłaty:                               240 zł / miesiąc (4 zajęcia w miesiącu)

Nasz autorski kurs realizowany jest w cyklu 2-letnim. Zajęcia są w całości prowadzone w języku angielskim. Dzieci  grając w swoją ulubioną grę, w sposób naturalny przyswajają nie tylko słownictwo świata Minecraft, ale i język niezbędny do codziennej komunikacji. Dzieci otrzymują segregatory oraz karty pracy z ćwiczeniami.

Dzieci pracują w środowisku najpopularniejszej gry, żeby stworzyć i zaprogramować swój własny świat.
Nasza wersja edukacyjna dedykowana jest do zajęć, które mają na celu rozwój:

 • kreatywności,
 • logicznego myślenia,
 • wyobrażenia przestrzennego.

Naszą zabawę uzupełniamy o elementy takie jak programowanie świata Minecraft oraz wiedzę o otaczającym świecie: elementów inżynierii, chemii, fizyki, biologii czy innych przedmiotów, wykorzystując specjalne światy dostępne wyłącznie w wersji edukacyjnej – wszystko w języku angielskim!

Cele zajęć:

 1. Komunikowanie się w języku angielskim w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 3. Rozwijanie myślenia naukowego i matematycznego.

Zasady:

 1. Stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych: przyjazna atmosfera z maksymalnym wystawieniem (exposure, immersion) na j. angielski – stosowanie metody English through English.
 2. Respektowanie okresu ciszy – nie zmuszanie dziecka do produkcji języka.
 3. Do wprowadzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych wykorzystuje się edukacyjną wersję gry Minecraft.

Główne treści nauczania – LEKSYKA

 1. Witanie się i żegnanie, pozdrawianie, przepraszanie, komunikacja w klasie.
 2. Wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań.
 3. Opisywanie cech ludzi, zwierząt, przedmiotów (rozmiar, kształt, kolor).
 4. Nazywanie i opisywanie zwierząt.
 5. Produkty żywnościowe i posiłki.
 6. Sport i hobby.
 7. Podawanie godziny, dni tygodnia, nazw miesięcy.
 8. Pomieszczenia w domu / zamku.
 9. Określanie położenia.
 10. Nazywanie pór roku i opisywanie pogody.
 11. Nazywanie miejsc w mieście.
 12. Określanie kierunku i sposobów dotarcia do celu.
 13. Przyroda.
 14. Środki transportu.
 15. Sklep i zakupy – pytanie o cenę, liczenie pieniędzy.
 16. Części ciała.
 17. Muzyka i instrumenty.

Główne treści nauczania – GRAMATYKA

Nacisk kładziemy na naturalne przyswajanie struktur, a nie na bezpośrednie wyjaśnianie reguł gramatycznych.

 1. Zdania z czasownikiem “być”, “mieć”, “umieć”, “lubić”.
 2. Pytania szczegółowe (What? Where? Who? When? Which? Why? How many? How much?)
 3. Liczba pojedyncza i mnoga.
 4. Liczebniki 1-100.
 5. Przyimki miejsca i czasu.
 6. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple.
 7. Przymiotniki.
 8. Tryb rozkazujący.

Zakładany poziom kompetencji językowej: A2 / B1

Struktura lekcji:

 1. Quiz – przypomnienie słów / wyrażeń z ostatniej / ostatnich lekcji (np. Kahoot).
 2. Sprawdzenie kart pracy, nagrodzenie dzieci naklejkami.
 3. Wprowadzenie: O czym będziemy się uczyć? Co będziemy robić?
 4. Wprowadzenie nowych słów / wyrażeń – prezentacja, film, obrazki, gify.
 5. Aktywność w Minecraft.
 6. Podsumowanie zajęć.
 7. Rozdanie kart pracy.


Metody nauczania:

 1. Total Physical Response (TPR)
 2. Metoda audiolingwalna (drilling)
 3. Metoda audiowizualna
 4. Nauka przez zabawę

Więcej informacji: 797 705 701