Regulamin

Regulamin zawierania umów na odległość Regulamin zawierania umów na odległość w przedmiocie prowadzenia zajęć w Akademii EMT Kids przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą „Akademia Nauki i Rozwoju”. §1 Definicje​ Usługodawca – … Czytaj dalej Regulamin