Podstawa prawna zawierania umów na odległość – Ustawa z dnia 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta stronie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Przed zawarciem umowy prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami oferty, oraz regulaminem zawierania umów na odległość dostępnym na stronie:

Prosimy o uważne wypełnienie formularza oraz zaznaczenie wymaganych zgód.